پکیج الگوسازی ، برش و دوخت دامن کودک

بدون امتیاز 0 رای
از 290,000 تومان

ترم 1 خیاطی کودک

آموزش 0 تا 100 دوخت دامن کودک

پکیج الگوسازی ، برش و دوخت دامن کودک

از 290,000 تومان
22%
تخفیف

پکیج الگوسازی دامن کودک

بدون امتیاز 0 رای
از 195,000 تومان

ترم 1 خیاطی کودک

آموزش 0 تا 100 رسم الگوی دامن کودک

پکیج الگوسازی دامن کودک

از 195,000 تومان
36%
تخفیف

ویدیو ورکشاپ 28 بهمن _ صفر تا صد دوخت دامن راسته

بدون امتیاز 0 رای
از 180,000 تومان

آموزش 0 تا 100 دوخت دامن راسته کودک

ورکشاپ یک روزه خیاطی

از 180,000 تومان